U okviru Programa realizuju se tri projekta:

 

prepoznajLogoPrepoznaj–pokreni: konkurs za projekte javnog zagovaranja na važne društvene teme, kao što su preduzetništvo mladih, ekonomsko osnaživanje mladih preduzetnika i preduzetnica, zapošljavanje i samozapošljavanje, pozitivan uticaj na mlade da ostvare svoj preduzetnički kapacitet; promocija nauke, naučnika i naučnica, i naučnih dostignuća, nauka u službi savremenog društva, podrška naučnim institucijama, veća zastupljenost u javnom sektoru; opšti uticaj ilegalne trgovine na stanje u društvu, smanjenje sive ekonomije, širenje svesti o štetnosti ilegalne trgovine.

a2bLogoAcademic to Business (A2B): konkurs ima za cilj umrežavanje akademske i poslovne zajednice niškog regiona. A2B je kreiran kao rezultat višegodišnje uspešne saradnje organizacija „Centar za razvoj liderstva“ iz Beograda i „Eneka“ iz Niša. Studenti niških fakulteta imaju priliku da teorijsko znanje primene u praksi izradom idejnog rešenja realnih poslovnih problema preduzentika u Nišu. Na ovaj način dobija se mogućnost za stvaranje, s jedne strane, novih poslovnih modela za preduzetnike, a sa druge strane, inovativnih praksi za studente.

pokreniLogoStart-up grantovi: konkurs koji se realizuje u okviru partnerskog Programa „Pokreni se za posao“. Podrazumeva podršku preduzetnicima u otpočinjanju ili unapređenju sopstvenog poslovanja kroz bespovratne donacije u opremi, obezbeđivanje stručnih praksi i poslovnih obuka, i poslovno savetovanje. Više od 100 malih porodičnih biznisa podrži se svake godine, od čega 30 mladih visokoobrazovanih preduzetnika do 35 godina. Posebnu pažnju prilikom selekcije dobijaju mladi, žene, samohrani roditelji i manjinske grupe.