Podstičite PARTICIPACIJU!

Obezbedite LEGITIMITET!

Budite ODGOVORNI!

Nastupajte MIROLjUBIVO!

PREDSTAVLjAJTE ciljnu grupu!